پیمانکاری راه و ساختمان

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
پیمانکاری ساختمانی

پیمانکاری راه و ساختمان

پیمانکاری راه و ساختمان در پیمانکاری راه و ساختمان ، پیمانکار به کسی اطلاق می شود که شخصی است حقیقی یا حقوقی که با یک عقد […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷
پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان چیست

پیمانکاری ساختمان چیست در یک جمله می توان پیمانکار را کسی دانست که موظف به انجام به موقع کار مورد پیمان در پیمانکاری ساختمان بر طبق دستورات قانونی […]