تعریف آسفالت

آسفالت، بطور کلی مخلوطی از مصالح سنگی است که معمولا ۹۰ درصد مخلوط آسفالت را تشکیل می دهد. این مصالح سنگی در کیفیت آسفالت نقش بالایی دارند. ماده چسباننده این مصالح سنگی در مخلوط آسفالت، قیر است. آسفالت با توجه به مصارف گوناگون و کاربردهای متفاوت، به شکل های گوناگونی با متریال گوناگونی ساخته می شوند. یکی از معروفترین آسفالت، آسفالت گرم یا بتن آسفالتی گرم است.

انواع آسفالت

آسفالت با توجه به نحوه کاربرد و مخلوط آن به سه دسته اصلی آسفالت گرم ، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد تقسیم بندی می شود. ما در اینجا به آسفالت سرد و گرم می پردازیم. برای آشنایی با آسفالت حفاظتی و توضیحات کامل تر به صفحه آسفالت مراجعه کنید.

آسفالت‌ گرم چیست

ماده اصلی آسفالت گرم ، مخلوطی است از مصالح سنگی و قیر خالص که بر حسب نوع قیر استفاده شده، در دمایی بین حداقل ۱۰۵ الی حداکثر ۱۶۳ درجه سانتیگراد تهیه و در دمایی با همین درجع روی بستر راه پخش و کوبیده می شوند. در گروه مخلوط های آسفالت گرم، بتن آسفالتی مقاو م‌ترین و بادوام ‌ترین نوع آن است. بتن آسفالتی در کلیه قشرهای مختلف روسازی راه و در هرگونه شرایط جوی و ترافیکی، بدون هیچ محدودیتی قابل مصرف است.

آسفالت‌ سرد چیست

آسفالت سرد به مخلوطی از مصالح سنگی با قیر گفته می‌شود. آسفالت سرد را برحسب روش تهیه به دو نوع آسفالت سرد کارخانه‌ای و آسفالت سرد مخلوط تقسیم می شوند. آسفالت سرد بر خلاف آسفالت گرم در درجه حرارت محیط به عمل آمده و در همین دما قابل استفاده است. آسفالت سرد را می‌توان در مسافت‌های زیاد حمل و سپس پخش کرد یا آن را در کارگاه انبار نمود و بعداً مورد استفاده قرارداد. آسفالت‌ سرد در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. این امکان وجود دارد که در آینده چنانچه ترافیک سنگین روی داد، آن را با آسفالت گرم روکش می توان کرد.

آسفالت

آسفالت

آسفالت سرد کارخانه ‌ای

آسفالت سرد کارخانه‌ ای در کارخانه های ثابت و مرکزی آسفالت تهیه می ‌شوند. برای پخش این نوع آسفالت به محل مصرف فرستاده می شود. معمولاً آسفالت سرد کارخانه ‌ای برای آنکه محصول از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، به مصالح سنگی مخلوط شده در آن حرارت می دهند.

آسفالت‌های سرد مخلوط

به دو روش زیر تهیه می‌ شود :

نوع مخلوط در محل : سنگدانه‌ها در کنار و امتداد راه ریسه شده و روی آن قیرپاشی می ‌شود. عمل اختلاط و پخش آسفالت سرد با گریدر انجام می شود.

نوع مخلوط در کارگاه : عمل اختلاط قیر و سنگدانه ‌ها در کارگاه انجام و مخلوط تهیه ‌شده برای پخش به محل مصرف حمل می ‌شوند.