پیمانکاری ساختمان
پیمانکاری ساختمان چیست
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

گودبرداری چیست

گوبرداری

گوبرداری

گودبرداری چیست

در یک تعریف کلی می توان گفت که به هرگونه حفاری و خاکبرداری پایینتر از سطح زمین یا پایینتر از زیر پی ساختمان مجاور گودبرداری گفته می شود. در دنیای امروزی نیاز به سازه های بلند بیشتر شده و همین امر باعث شده که نیاز به پارکینگ در طبقات پایینی از سطح زمین داشته باشد. این نیاز باعث گودبرداری های عمیق را افزایش می دهد. این دلیلی بر این است که گودبرداری های اصولی را در شهرمان انجام دهیم که کمترین خسارات را در طی عملیات و بعد از عملیات گودبرداری داشته باشیم.

اصول گودبرداری

اصول مهم در گودبرداری به شرح ذیل هستند:

  1. در خاکبرداری هایی که عمق گودبرداری به بیش از ۱۲۰۰ سانتیمتر می رسد باید دیوارهای مجاور را مستحکم نمود.
  2. گودبرداری های مجاور خطوط راه آهن و بزرگراهها نیاز به تدابیر امنیتی و احتیاطی بیشتری دارد.
  3. حصارکشی در تمام گودبرداری ها لازم و ضروری است. ( برای جلوگیری از پرتاب سنگ و … )
  4. در معابر عمومی که در مجاورت گودبرداری ها هستند باید نرده و حفاظ امنیتی کشیده شود.
  5. استفاده از علایم و پرچم قرمز مخصوصا شبها الزامی است.
گودبرداری خاکبرداری

گودبرداری خاکبرداری

انواع روش های گودبرداری

در حالت اول : گودبرداری ها را از نظر ابعاد و عمق می توان به دو گروه تقسیم کرد:

گود های باز : گود هایی هستند که در آنها عرض گود از عمق آن بیشتر است.
گود ترانشه ای : طبق تعریف یک ترانشه گودی است که در آن عمق گود از عرض آن در کف بیشتر است.

در حالت دوم : گودبرداری ها را از نظر پایداری دیواره می توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف: گود های مهار بندی نشده
ب: گود های مهار شده

الف : در گوبرداری های مهاربندی نشده دو نوع روش می توان استفاده نمود:

مورد اول : گودبرداری با دیواره قائم : گودبرداری با دیواره قائم فقط در عمق های کم و برای خاک های چسبنده امکان پذیر است.

مورد دوم : گودبرداری با دیواره مایل: معمولاً در گودبرداری های با عمق کم تا متوسط، می توان جبهه گود را بصورت مهارنشده و شیب دار (درصورت امکان) اجرا نمود.

ب: گودبرداری های مهار شده :

تنها راه حل اصولی برای اجرای مطمئن گود استفاده از یک سازه نگهبان است. یک سازه نگهبان اصولا در دو مرحله مختلف انجام می شود. ابتدا پیش از آغاز عملیات خاکبرداری ( بخش اصلی ) و بخش دوم در حین گودبرداری ( بخش مکمل ) اجرا خواهد شد. به عبارتی با پیشروی عملیات گودبرداری به تدریج فشار ناشی از خاک بر روی سازه اصلی ( دیوارنگهبان ) افزایش می یابد و لازم است سازه های مکمل که همان مهارها می باشند نصب گردند.

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.