زیرسازی خیابان

یکی از عملیات مهم در پیمانکاری راه و ساختمان صدیق کاران پاسارگاد، راه سازی است. از جمله تخصص های مهمی که یک شرکت پیمانکاری باید داشته باشد، شناخت و محاسبه عملیات در زیرسازی و روسازی راه ها می باشد. راه سازی در این شرکت به دو عملیات زیرسازی خیابان و زیرسازی محوطه تقسیم می شوند. در این قسمت زیرسازی خیابان که از مهارتهای اصلی این شرکت است را به صورت مختصر توضیح می دهیم.

راهسازی عملیاتی است جهت آماده ‌سازی جاده و یا خیابان و یا محوطه به‌ طوری‌ که وسایل نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر برسند. عملیات اصلی راهسازی عبارتند از ساخت اساس، زیراساس و روسازی. جدولکاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی از دیگر عملیات در راه سازی است.

زیرسازی خیابان

زیرسازی خیابان

عملیات راه سازی

در حال حاضر و در دنیای امروزی، اغلب راهها از دو قسمت زیرسازی و روسازی ساخته شده است. بدنه راه عمدتا از شن و ماسه ساخته می‌شوند. بخش زیرسازی راه متشکل از دو لایه زیراساس و اساس راه است. روسازی راه نیز از دو لایه آستر و رویه ساخته می شود. این ۴ لایه نقشی اساسی در جاده سازی یا راه سازی را ایفا می کنند. در زیرسازی خیابان مقدار رطویت، قدرت پیوند با قیر، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در مقابل صیقل یافتن و سایش مواردی است که باید تخت نظر مستقیم پیمانکار قرار بگیرد.

مقدار رطوبت : در صورتی که مصالح خرده سنگی بتوانند مقدار زیادی آب را به خود جذب کنند، باعث انبساط و انقباض پی در پی و نهایتا خرد و متلاشی شدن راه می‌گردد.

قدرت پیوند با قیر : مصالحی که در زیرسازی خیابان بکار می‌روند باید توانایی پیوند محکم با قیر را داشته باشند. به نحوی که بر اثر رفت و آمد وسایط نقلیه یا تاثیر عوامل جوی از قیر جدا نگردند.

مقاومت در برابر ضربه : به منظور آگاهی از مقاومت مصالح در مقابل ضربه آزمون مقاومت در برابر ضربه انجام می‌شود.

مقاومت در برابر صیقل یافتن : جلای سطح راهها ، مخصوصا در باران ، با یکدیگر متفاوتند. در نقاطی که سطح راه صیقلی است ،جاده حالتی شبیه به آینه سیاه دارد. در این نقاط بین لاستیک اتومبیل و راه اتصال خوبی برقرار نمی شود و در نتیجه باعث سر خوردن وسایل نقلیه می شود..

مقاومت در برابر سایش : سنگهایی که زود ساییده می‌شوند، در صورتی که در راه مصرف شوند، عمر کوتاهی دارند.