خاکبرداری


خاکبرداری

خاکبرداری یا گودبرداری یکی از از فعالیتهای عمرانی است که جهت آماده کردن محل پی ساختمان ها مطابق با اصول نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت می گیرد. تخریب یا گودبرداری بیشتر اوقات برای ساخت مجدد بنا برای رسیدن به یک بنای محکم انجام می گیرد. در عملیات گودبرداری، پس از پایان یافتن خاکبرداری باید بلافاصله کارهای بعدی انجام شود و در هر حالت نبايد سطوح خاكبرداري شده بيش از ۷۲ ساعت در معرض عوامل جوي و باران قرار بگیرند.

خاکبرداری چیست؟

در عملیات گودبرداری باید وسایل حفاظت فردی به کار گرفته شود. کلاه ایمنی، سپر محافظ صورت، عینک ایمنی، ماسک و گوشی و دستکش تنفسی حفاظتی، کفش ایمنی، چکمه و نیم چکمه لاستیکی، گتر حفاظتی، لباس کار، طناب مهار، کمربند ایمنی از جمله وسایل حفاظت فردی به حساب می آیند. خطرات حفاری و گودبرداری ساختمان می تواند شامل: سقوط کارگران یا عابران خارج از گود، در خطر بودن وسایل و اموال داخل و خارج گود، مسمومیت افراد بدلیل تنفس بخار و گاز های سمی، کمبود اکسیژن که منجر به خفگی می شود ، سقوط آوار و ریزش دیوار، برخورد به تاسیسات زیرزمینی مانند گاز و آب و برق باشد.

قیمت خاکبرداری یا گودبرداری

هزینه گودبرداری به موارد بسیاری در پیمانکاری ساختمان بستگی دارد. و همین امر باعث بروز اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد. پس لازم است که قبل از عقد قرارداد گودبرداری، هزینه گودبرداری و یا خاکبرداری با یکدیگر به توافق برسند. اندازه گیری هزینه گودبرداری به دو روش زمینی و هوایی (ماشین) انجام می شود. در روش زمینی، شما به پیمانکار به ازای ابعاد گودبرداری که روی زمین انجام شده است، هزینه پرداخت می کنید.

اما روش هوایی یا ماشین، روشی مشکل تر خواهد بود. این روش حتما از روی پیمانکاران به شما پیشنهاد خواهد شد چون در این روش سود بیشتری نصیب پیمانکاران خواهد شد. در این حالت پیمانکار خاک را روی ماشین و به تعداد ماشین محاسبه می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه خاکبرداری با شماره ۰۹۱۲۲۱۳۳۳۷۹ تماس خواهد نمایید.